279972186_531034428480147_6562147554944826799_n

Till höger ser ni en bild från demonstration 2 mot nedläggningen av BB för något år sedan. Tack alla som var med vid de två demonstrationerna. Nu gäller det att rösta på oss i REGIONVALET i september.

Kommer vi in i regionen och får något eller några mandat så kan vi påverka.

Vi vill få tre fullvärdiga akutsjukhus i regionen samt BB tillbaka i Karlskoga.

Detta genom att avskaffa alla länskliniker, döda tystnadskulturen och ha en lokal ledning per akutsjukhus. Detta minskar mängden administratörer, personalen och patienterna mår bättre. Trivseln ökar när man känner att man syns och kan påverka.

Nuvarande styret påminner om de gamla öststaterna där man skrämde alla till lydnad för de var skrämda. Se länskliniker och tystnadskultur!