ksrc.se

Team BTK

 

Team BTK är en "klubb" i klubben. Alla är medlemar i Karlskoga SRC men de har en egen lokal där det finns en liten Scalextricbana och planer på en cirka 20m 4-spårig bana för Model Car Racing.

 

Då man har haft en stor översvämning pga ett brustet vattenrör så har man ej kunnat bygga sin bana ännu. Man har också varit den drivande kraften i bygget av de nya banorna hos Karlskoga SRC.

 

 

Copyright © ksrc.se. Alla rättigheter reserverade.